Landstinget i Östergötland

ST-läkare region

Universitetssjukhuset i Linköping har ett ubildningsansvar gentemot regionen och tar varje år emot ca 60 ST-läkare under sidoutbildning och specialistläkare under efterutbildning från Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län, som ingår i den Sydöstra sjukvårdsregionen.

Finansieringen av dessa tjänstgöringsperioder regleras i regionavtalet mellan de ingående regionerna och innebär i korthet att skickande moderklinik fortsätter att betala 1/3 av lönen under sidoutbildning av ST-läkare, medan ST-kansliet Region Östergötland står för resterande 2/3 upp till ett takbelopp (48 594 kronor per månad i 2017 års löneläge), som uppräknas årligen.  

För efterutbildning av specialister finns årligen 24 mån att utnyttja för specialistläkare från Landstinget i Kalmars, Region Jönköpings och Region Östergötlands län. Vid sådan efterutbildning av specialister står ST-kansliet Region Östergötland för en fast summa (48 594 kronor per månad i 2017 års löneläge), som uppräknas årligen.

Ansökningsrutin och förfarande

Kontaktpersoner på US-klinikerna för regionen 

Lön och jourersättning vid regiontjänstgöring

Boende

Utvärdering av regiontjänstgöring

Information om regiontjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping