Landstinget i Östergötland

ST-läkare region

Universitetssjukhuset i Linköping har ett utbildningsansvar gentemot regionen och tar varje år emot ca 60 ST-läkare under sidoutbildning och specialistläkare under efterutbildning från Region Kalmar och Region Jönköping, som ingår i den Sydöstra sjukvårdsregionen.

Finansieringen av dessa tjänstgöringsperioder regleras i regionavtalet mellan de ingående regionerna och innebär i korthet att skickande moderklinik fortsätter att betala 1/3 av lönen under sidoutbildning av ST-läkare, medan ST-kansliet Region Östergötland står för resterande 2/3 upp till ett takbelopp (49 700 kronor per månad i 2021 års löneläge), som uppräknas årligen.  

För efterutbildning av specialister finns årligen 24 mån att utnyttja för specialistläkare från Region Kalmar, Region Jönköping och Region Östergötlands län. Vid sådan efterutbildning av specialister står ST-kansliet Region Östergötland för en fast summa (49 700 kronor per månad i 2021 års löneläge), som uppräknas årligen.

Ansökningsrutin och förfarande

Kontaktpersoner på US-klinikerna för regionen 

Lön och jourersättning vid regiontjänstgöring

Boende

Information om regiontjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping