Region Östergötland

Region Östergötlands utbildningsuppdrag

 VFU/APL/LIA 

När det uppstå situationer kopplat till covid-19 och möjligheten att ta emot studenter så är inriktiningen att det är viktigt att i första hand säkerställa att den studerande kan genomföra sin praktik.

Samverkan och samordning i VFU-frågor utifrån covid- situationen är etablerad mellan Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen för att arbeta med och hantera frågorna på bästa sätt.

Region Östergötland bedriver utbildning på grund av:

  • ett regionalt utvecklingsansvar för en långsiktig och hållbar tillväxt
  • arbetsgivarens kompetensförsörjning för att stödja verksamhetens uppdrag
  • att utbildning är en vital del av en god lärandemiljö

 "Dagens student är morgondagens kollega”

Film - VFU och Peer-learning på Thoraxkliniken

För dig som är handledare
 

Pedagogiska verktyg

 

Stödfunktioner