Region Östergötland

Region Östergötlands utbildningsuppdrag

 VFU/APL/LIA höstterminen 2020

 När det uppstå situationer kopplat till covid-19 och möjligheten att ta emot studenter så är inriktiningen att det är viktigt att i första hand säkerställa att den studerande kan genomföra sin praktik.

Samverkan och samordning i VFU-frågor utifrån covid- situationen är etablerad mellan Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen för att arbeta med och hantera frågorna på bästa sätt.

Riktlinje VFU vårterminen 2021

Riktlinje APL/LIA vårterminen 2021

Covid test under VFU
Studenter ses som medarbetare i samband med testning av covid- 19 under VFU
Munskyddd
Kontinuerlig användning av munskydd

Region Östergötland bedriver utbildning på grund av:

  • ett regionalt utvecklingsansvar för en långsiktig och hållbar tillväxt
  • arbetsgivarens kompetensförsörjning för att stödja verksamhetens uppdrag
  • att utbildning är en vital del av en god lärandemiljö

 "Dagens student är morgondagens kollega”

Film - VFU och Peer-learning på Thoraxkliniken

För dig som är handledare
 

 Pedagogiska verktyg

 

Stödfunktioner