Region Östergötland

Region Östergötlands utbildningsuppdrag

Region Östergötland bedriver utbildning på grund av:

  • ett regionalt utvecklingsansvar för en långsiktig och hållbar tillväxt
  • arbetsgivarens kompetensförsörjning för att stödja verksamhetens uppdrag
  • att utbildning är en vital del av en god lärandemiljö

"Dagens student är morgondagens kollega”

Film - VFU och Peer-learning på Thoraxkliniken

För dig som är handledare
 

 Pedagogiska verktyg

 

Stödfunktioner