Landstinget i Östergötland

Avtal

Här finns samlat några av de avtal som Region Östergötland har med olika lärosäten avseende samarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Medicinska fakulteten

Ramavtal för VFU mellan Region Östergötland och Linköpings universitet 2016-2019
Bilaga 1 till ramavtal: Utbud och efterfrågan av VFU-platser per program 2017 - VT 2018
Samverkansavtal mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Örebro läns landsting och Örebro universitet gällande VFU avseende utbildningsprogrammet specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård (2012-)
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Medfak - vfu inom vård- och medicinområdet för internationella utbytesstudenter

 

Filosofiska fakulteten

Avtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet kring VFU för psykologprogrammet (2017-2019)
Avtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet om VFU för socionomprogrammet (2016- 2018)

 

Kliniska undervisningsavdelningar (KUA)

Överenskommelse mellan Region Östergötland och Linköpings universitet avseende kliniska undervisningsavdelningar för interprofessionellt lärande - KUA

Utvärdering av VFU (VFU-KURT)

Överenskommelse mellan Region Östergötland och Linköpings universitet avseende kursutvärdering av VFU inom vårdområdet (2010-)

 

 

Förbättringskunskap

   

Avtal kring den verksamhetsförlagda utbildningen i Förbättringskunskap

 

Jönköpings universitet

Avtal mellan Region Östergötland och Hälsohögskolan i Jönköping
   

 

Karlstads universitet

Programavtal, operation Karlstads universitet
Förlängning av programavtal mellan Karlstad universitet och Region Östergötland