Landstinget i Östergötland

Avtal

Här finns samlat några av de avtal som Region Östergötland har med olika lärosäten avseende samarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Medicinska fakulteten

Ramavtal för VFU mellan Region Östergötland och Linköpings universitet 2019-2021

Bilaga 1 till ramavtal: Utbud och efterfrågan av VFU-platser per program 2019 ht - 2020 vt

Samverkansavtal mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Örebro läns landsting och Örebro universitet gällande VFU avseende utbildningsprogrammet specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård (2012-)
Förlängning av överenskommelse mellan RÖ och LiU VFU inom vård och medicin för internationella utbytesstudenter (2)

Kliniska undervisningsavdelningar (KUA)

Överenskommelse mellan Region Östergötland och Linköpings universitet avseende kliniska undervisningsavdelningar för interprofessionellt lärande - KUA

Förbättringskunskap(IPL)

   

Avtal kring den verksamhetsförlagda utbildningen i Förbättringskunskap

 

Filosofiska fakulteten

Avtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet kring VFU för psykologprogrammet (2017-2019)
  Avtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet kring VFU för psykologprogrammet (2020-2022)
Avtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet om VFU för socionomprogrammet (2016- 2018)

 

Jönköpings universitet

Avtal mellan Region Östergötland och Hälsohögskolan i Jönköping
   

 Linnéuniversitetet

   Samverkansavtal med Linnéuniversitet