Landstinget i Östergötland

Dokument

 

Nedan hittar du i bokstavsordning samtliga dokument som rör Region Östergötlands utbildningsuppdrag.

Ansök om VFU/klinisk praktiktjänstgöring
Antal VFU-platser per centrum ht 2020 till och med vt 2021
Baskrav vid nyanställning av undersköterskor, skötare och barnsköterskor
Beställningsmottagare uppdragsbeskrivning
 

Beställningsorganisationen(exkl. läkarprogrammet)

Beställningsrutin VFU Region Östergötland och Linköpings universitet (MedFak)
Beställningsprocessen(exkl. läkarprogrammet)
Beskrivning av roller i beställningsprocessen av VFU mellan Region Östergötland och Medicinska fakulteten
Faktureringsunderlag VFU-platser Linköpings universitet (MedFak) (Interna)
Faktureringsunderlag VFU-platser Linköpings universitet (MedFak) (Externa)
Information om schemaläggning under VFU i Region Östergötland
Handledning under verksamhetsförlagd utbildning
Klinisk adjunkt, uppdragsbeskrivning
Klinisk adjunkt, rutinbeskrivning

Klinisk adjunkt, avtalsmall

Klinisk adjunkt, sidodokument
Lokal studerandesida (VFU-sida) - instruktioner/mall
Medverkan vid bedömningssamtal
Process vid problem med APL/LIA-platser under beställningprocessen
Process vid problem med VFU/APL/LIA-platser undder pågående termin
Process vid problem med VFU-platser under beställningsprocessen 
Resultat VFU-KURT HT 2010 - VT 2018
Resultat VFU-Evaliuate HT 2018 - VT 2020
Studenter som bedöms utgör fara
Uppdragsbeskrivning för huvudhandledare i Region Östergötland
Uppdragsbeskrivning VFU-ansvarig läkare i sydöstra sjukvårdsregionen
VFU-ansvariga läkare primärvård
VFU-ansvariga läkare slutenvård