Region Östergötland

Förändrad VFU på grund av covid-19 – För dig som handledare

Region Östergötland ställer in delar av den verksamhetsförlagda utbildningen och arbetsplatsförlagt lärande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ställs in nu kommer att genomföras, på annat sätt och/eller vid senare tillfälle. Beslutet har tagits för att kunna frigöra resurser inom sjukvården och möjliggöra en god kvalitet i VFU och APL.

Nytt beslut innebär att  VFU och APL inom nedanstående utbildningar ställs in från 20 april till 7 juni

 • Läkare, termin 1-2
 • Sjuksköterska, termin 1-2, samt fältstudier under termin 4
 • Fysioterapeut, termin 1-3
 • Arbetsterapeut, termin 1-3
 • Logopedprogrammet, termin 1-4
 • Specialistutbildning inom medicin för sjuksköterskor, termin 2
 • Undersköterska/ skötare, med få undantag

VFU som gäller övriga terminer för ovan nämnda utbildningar genomförs som planerat. Likaså specialistutbildning för sjuksköterskor inom anestesi(sent beslut), intersivvård(sent beslut), operation, kirurgi, distrikt, psykiatri, barn och barnmorskeprogrammet samt utbildning till vårdadministratör.

Beslutet innebär att all VFU och APL inom utbildningarna nedan ställs in från och med 18 mars till och med 19 april:

 • Undersköterska/skötare, samtliga terminer
 • Läkare, termin 1-2
 • Sjuksköterska, termin 1-2, samt fältstudier under termin 4
 • BMA, termin 1-3
 • Fysioterapeut, termin 1-3
 • Arbetsterapeut, termin 1-3
 • Specialistutbildning inom medicin för sjuksköterskor, termin 2
 • Logopedprogrammet, termin 1-4

Ta kontakt med ditt universitet eller din skola för mer information.

Besluten finns att läsa på Region Östergötlands externa webbplats > > >

LiU information till studenter LiU:s webbplats > > >

LiU-Riktlinjer VFU och förvärsarbete

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om som rör förändringar kopplat till VFU. Vi fyller på med fler frågor och svar kontinuerligt.

Hur ska jag som handledare möte studentens förväntningar på handledning under VFU?
Svar: Studenten får acceptera att handledning inte kan genomföras som planerat i nuläget, men självklart gör du den bästa lärsituationen som möjligt för studenten.Det är berörd chef som beslutar vilka uppgifter studenten ska utföra
Finns det ett regionsövergripande beslut om att studenter inte ska vårda codiv-19 patienter?

Svar: Nej, det finns inget central beslut utan upp till varje verksamhet att bestämma

 

Ska Region Östergötland ta emot KUL studenter(kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ ESS)?

Svar: Ja, KUL-studenter ska fullfölja sin planerade VFU

 

Ska Region Östergötland ta emot studenter från andra lärosäten än LiU?

Svar: Vid frågeställningar om VFU för enskilda studenter som kommer från andra lärosäten än LiU kontaktas VFU-studierektor för besked om vad som gäller.

 

Ska verksamheterna ta emot Freemovers?

Svar: Nej; Region Östergötland ta inte emot Freemovers under våren och sommaren 2020

 

Ska vi ta emot utbytesstudenter?

Svar: Region Östergötland tar emot de inplanerade internationella studenter som startat sin VFU.

 

Om verksamheten bestämmer sig för att studenten inte kan fullfölja sin VFU, vart vänder jag mig som handledare?

Svar: I första hand kontaktar du möjliga kliniker där studenten kan fullfölja sin VFU och kontaktar VFU studierektorn. För vårdprogrammen Karin Steinvall och för läkarprogrammet Kourosh Lotfi

Om verksamheten bestämmer sig för att studenten inte kan fullfölja sin VFU, vart vänder sig studenten?

Svar: Studenten meddelar ansvarig för kursen/ programmet.

Ska NKSE för sjuksköterskeprogrammet genomföras?
Svar: I de verksamheter där det finns tids- och resursmässiga förutsättningar genomförs NKSE. För de verksamheter där det pga. Covis-19 inte finns möjligheter att genomföra examinationen finns alternativ metod. Kontakt tas då med bedömande lärare för ytterligare information.

Ska LIA för vårdadministatör genomföras?
Svar: Ja, all LIA för denna yrkesgrupp ska genomföras.