Landstinget i Östergötland

Studentmedverkan i förbättringsarbete (IPL II)

Studentmedverkan i förbättringsarbete är ett samarbete mellan Region Östergötland (RÖ) och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (Medfak). Studentgrupper deltar i vårdverksamhetens förbättringsarbete genom att arbeta med specifika uppdrag. 

Det finns flera syften med studentmedverkan i förbättringsarbete.

  • Ge ökad kompetens till studenterna inom området förbättringskunskap.
  • Främja kompetensförsörjningen inom regionen genom framtida medarbetares kompetens inom förbättringskunskap.
  • Ge kraft och inspiration i verksamhetens eget förbättringsarbete genom studenternas medverkan.

Varje studentgrupp har en basgruppshandledare från Medfak som ansvarar för examination och en kontaktperson från aktuell verksamhet som presenterar uppdraget och arrangerar besök i verksamheten. 
Tidplan finns under rubriken Beställningsrutin förbättringsrutin i högra kolumnen på denna sida.