Landstinget i Östergötland

Studentmedverkan i förbättringsarbete (IPL II)

Studentmedverkan i förbättringsarbete är ett samarbete mellan Region Östergötland (RÖ) och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (Medfak), se avtal. Interprofessionella studentgrupper deltar i vårdverksamhetens förbättringsarbete med inriktning mot patient. 

Det finns flera syften med studentmedverkan i förbättringsarbete.

  • Ge ökad kompetens till studenterna inom området förbättringskunskap.
  • Främja kompetensförsörjningen inom regionen genom framtida medarbetares kompetens inom förbättringskunskap.
  • Ge kraft och inspiration i verksamhetens eget förbättringsarbete genom studenternas medverkan.

Varje studentgrupp har en basgruppshandledare från Medfak som ansvarar för examination och en kontaktperson från aktuell verksamhet som presenterar uppdraget och arrangerar besök i verksamheten. 
Tidplan finns under rubriken Beställningsrutin förbättringsrutin i högra kolumnen på denna sida.

Tyvärr kommer beställningsprocessen förskjutas på grund av corna pandemin 

Länkar


Förbättringskunskap nationell plattform

Postrar på tidigare förbättringsarbeten
Postrar ht 2019

 

Dokument

Arbetsfördelning i basgruppsarbetet IPL II

Underlag för ekonomisk erättning VFU-platser LiU Medfak

HT 2020

v.40-41
återkoppling onsdag v.42
Inbjudan informationsträff

VT 2020

IPL II genomförs under v.9-10
återkoppling i verksamhet sker onsdag v.11

Inbjudan Informationsträff IPL II

Schema IPL II vt20 v.9-10

Översikt lokal, KP, basgruppshandledare och basgrupp vt20

 

Lite bättre hela tiden-dagen genomförs fredagen i vecka 11, där postrarna från IPL II presenteras i posterutställning.