Landstinget i Östergötland

Handledarutbildningar

Gymnasienivå

För dig som tar emot elever för Arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns handledarutbildningar på en del skolor samt även möjlighet att gå Skolverkets handledarutbildning.

I de fall Region Östergötland anordnar egna handledarutbildningar finns de att söka via Kompetensportalen.

Yrkeshögskola

Handledarutbildning anordnas för de medarbetare som tar emot studerande från Nyströmska skolan i Söderköping och vårdadministratörsutbildningen. Utbildningen finns att söka via Kompetensportalen

Universitetsnivå

Handledarutbildning för vårdprogrammen anordnas av kliniska adjunkter i Region Östergötland. Anmälan via Kompetensportalen.

Vid Linköpings universitet finns även:

Kontakt

Gymnasienivå, yrkeshögskola och universitetsnivå förutom läkarprogrammet

Karin Steinvall
Tel. 010-103 05 68

Läkarprogrammet

Kourosh Lotfi
Tel. 010-103 96