Region Östergötland

International medical students

The mission and vision for Freemovers

Region Östergötland tries to establish clinical elective placements for international medical students during their final years of study, starting from 4th semester. “Freemovers” are of special interest for the region as today's student will be tomorrow's recruitable medical doctor.

In partnership with the Faculty of Medicine, Linköping University (LiU) a freemover student will get the status of an ordinary medical student at LiU.

If you are an international medical student, knowledgeable in Swedish and looking for a clinical elective period, please click on the link "Freemovers".

If you are a medical doctor without a Swedish license to practice, please contact the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) to apply for such a license. If you hold a Swedish license to practice, you may see available jobs via this website (only in Swedish).

Missionen och visionen för Freemovers

Region Östergötland arbetar för att erbjuda Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk placering för dig som studerar till läkare i annat land och som avslutat minst 4 terminers studier.

Freemovers är av särskilt intresse för regionen eftersom dagens studenter kommer att vara morgondagens rekryterbara läkare.

I samarbete med Medicinska fakulteten, Linköpings universitet får en freemover svensk studentstatus.

Om du studerar till läkare i annat land än Sverige, är svensktalande (nivå C1) och söker VFU/klinisk praktik inom Region Östergötland tryck på länken ”Freemovers”.