Landstinget i Östergötland

Kliniska adjunkter

Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (Medfak) har gemensamt kliniska adjunkter vars uppdrag är att stödja den verksamhetsförlagda utbildningen.

De kliniska adjunkterna ska driva utbildningsuppdraget och vara väl insatt i respektive uppdragsgivares verksamhet.

Detta sker i samråd med respektive uppdragsgivare inom produktsenheten och institutionen.

Viktiga samarbetspartners inom Region Östergötland är regionpedagog och VFU-studierektorer (VFU-kansliet).

Dokument

I Dokument hittar du alla dokument som rör uppdraget som klinisk adjunkt.

Kliniska adjunkter och kontaktpersoner

Centrum

Klinisk adjunkt

Uppdragsgivare 

BKC

Lena Nilsson
072-5919110

Mats Cleve
010-104 75 99
CKOC

Anna Ekström
010-103 65 58

Tanja Levin Sjölund 
010-103 68 97 

DC Karin Öberg
010-103 62 94

Helene Johansson
010-103 05 26

HMC

Maria Vanhanen
010-103 30 26

Adam Svantesson
010-103 24 43
NSC

Lena Andersson
010-103 86 52

Amanda Feldt
010-103 86 65

Helene Johansson
010-103 05 26
NSV

Helena Johansson
010-104 82 31

Jessica Vollertsen
010-104 82 58

Helene Johansson
010-103 05 26
NSÖ    
PVC

 

 

SC

Kristina Gough
010-103 94 27

Helene Johansson
010-103 05 26

 

 

Jasminka Pinjagic
010-103 74 23

 

Kontakt

Karin Steinvall
Samordningsansvarig RÖ


Tel. 010-103 05 68

Karin Siwe
Regionpedagog


Tel. 010-103 45 25

Eva Uebel
Samordningsansvarig
Med fak


Tel. 011-36 35 18