Landstinget i Östergötland

Kliniska adjunkter

Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (Medfak) har gemensamt kliniska adjunkter vars uppdrag är att stödja den verksamhetsförlagda utbildningen.

De kliniska adjunkterna ska driva utbildningsuppdraget och vara väl insatt i respektive uppdragsgivares verksamhet.

Detta sker i samråd med respektive uppdragsgivare inom produktsenheten och institutionen.

Viktiga samarbetspartners inom Region Östergötland är regionpedagog och VFU-studierektorer (VFU-kansliet).

Dokument

I Dokument hittar du alla dokument som rör uppdraget som klinisk adjunkt.

Kliniska adjunkter och kontaktpersoner

Centrum

Klinisk adjunkt

Uppdragsgivare 

BKC

Lena Nilsson
072-5919110

Mats Cleve
010-104 75 99
CKOC

Anna Ekström
010-103 65 58

Aylin Ram
010-103 97 10

Tanja Levin
010-103 68 97

 

DC Karin Öberg
010-103 62 94

Erica Härnman
010-103 05 11

HMC

Maria Vanhanen
010-103 30 26

Adam Svantesson
010-103 24 43
NSC

Lena Andersson
010-103 86 52

Amanda Lundqvist

Åsa Ivansson
010-103 82 48
NSV

Helena Johansson
010-104 82 31


Jessica Vollertsen
010-104 82 58

Helen Lövborg
010-104 75 26
NSÖ

Christina Lundin
011-36 35 03

Johanna Norrbom
010-104 31 92

SC

Kristina Gough
010-103 94 27

Ola Jishammar
010-103 12 93

 

Cecilia Nelli
010-103 29 95

Jasminka Pinjagic
010-103 74 23

 

Kontakt

Karin Steinvall
Samordningsansvarig RÖ


Tel. 010-103 05 68

Karin Siwe
Regionpedagog


Tel. 010-103 45 25

Helene Eriksson
Samordningsansvarig
Med fak


Tel. 011-36 35 08