Region Östergötland

Pedagogiska verktyg

Pedagogiska verktyg

För att ge en kvalitativ VFU (verksamhetsförlagd utbildning) med ett högt pedagogiskt värde för studenten krävs kontinuerligt såväl ämnesmässig som pedagogisk kompetensutveckling. Här finns samlat olika pedagogiska metoder som du som handledare kan använda.

Lärandeaktiviteter

Framtagna av huvudhandledare med stöd från kliniska adjunkter inom Region Östergötland.

Yrkesspecifika lärande aktiviterer

Arbetsterapeut

Fysioterapeut 

Peer Learning

 

Reflektion