Landstinget i Östergötland

Universitet (VFU)

Att ta emot studerande på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att Region Östergötland fullgör sitt utbildningsuppdrag. Det är också ett gyllene tillfälle att profilera sig som en attraktiv framtida arbetsgivare.

Region Östergötland tar årligen emot ett stort antal studerande/studenter enligt de överenskommelser/avtal  som finns mellan Region Östergötland och olika lärosäten. Studenter på Linköpings universitet, Medicinska Fakulteten bereds plats i första hand.