Landstinget i Östergötland

Utvärdering av VFU

Utvärderingar är ett viktigt verktyg för Region Östergötlands och Linköpings universitet, Medicinska fakultetens (Med fak) ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Region Östergötland och Med fak använder sig av verktyget VFU-KURT, som utformats av Kompetensrådet.  

Studenter på Med fak som är registrerade får utvärderingen via sin studentmail under den sista VFU-veckan. De har möjlighet att välja mellan att besvara enkäten via e-post eller via Region Östergötlands intranät. 

Resultatet av genomförda utvärderingar bearbetas läsårsvis av Ubildningskansliet för Region Östergötland. För att produktionsenheten ska kunna få ett resultat måste minst tre studenter ha besvarat VFU-KURT på respektive arbetsplats. Senast vecka 36 varje år får HR-chefer och kliniska adjunkter på respektive produktionsenhet del av resultatet och ansvarar för att sprida det inom produktionsenheten. För Medicinska fakulteten ansvarar Med fak-kansliet för att respektive program får del av resultatet.

 

 

 

 

 

 


Klicka ovan för att komma till utvärderingen!

 

Resultat VFU-KURT ht 2010-vt 2017