Landstinget i Östergötland

Utvärdering av VFU

Utvärderingar är ett viktigt verktyg för Region Östergötlands och Linköpings universitet, Medicinska fakultetens (Med fak) ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Region Östergötland och Medicinska fakulteten använder sig av verktyget VFU-Evaliuate från och med höstterminen 2018 (tidigare VFU-Kurt).

Studenter på Medicinska fakulteten som är registrerade på sin kurs, får utvärderingen via sin studentmail. Den är öppen under hela kursen och kan fyllas i flera gånger för att passa kurser med både en och flera VFU-perioder.

Påminn studenterna under VFU-perioden om att de ska besvara VFU-Evaliuate.

Resultatet av genomförda utvärderingar tillhandahålls de olika produktionsenheterna en gång per år, senast vecka 36. För att produktionsenheten ska kunna få ett resultat måste minst tre studenter ha besvarat VFU-Evaliuate på respektive arbetsplats. 

Tyvärr blev det ingen sammaställning av resultat för läsår 18/19 på grund av låg svarsfrekvens och resursprioritering på CVU.