Landstinget i Östergötland

VFU-kansliet

VFU-kansliet har till uppdrag att organisera samtliga utbildningsplatser för VPU, APL och LiA inom hälso- och sjukvården. Vi är länken mellan verksamheten och utbildningsanordnarna.

Region Östergötland tar årligen emot ett stort antal studerande enligt de avtal/överenskommelser som finns mellan Region Östergötland och olika utbildningsanordnare.


Kristina Nyström

Samordnare VFU-kansliet


Tel. 010-103 31 58

E-postadress till Kristina

Karin Steinvall

VFU/APL/LiA-studierektor vårdprogrammen


Tel. 010-103 05 68

E-postadress till Karin

Karin Siwe

VFU-studierektor läkarprogrammet


Regionpedagog


Tel. 010-103 45 25

E-postadress till Karin

Anna Berggren

Objektspecialist IT-stödet KliPP


Tel: 010-103 05 03

E-postadress till Anna