Landstinget i Östergötland

VFU-priset

VFU-priset tilldelas årligen en vårdenhet inom Region Östergötland (inklusive privata vårdgivare med vårdavtal) som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen inom följande områden:

  • Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom enheten
  • Interprofessionellt lärande som involverar studenter från flera utbildningsprogram
  • Problembaserat lärande
  • Pedagogisk fortbildning av handledare, VFU-läkare och huvudhandledare
  • Pedagogisk forskning och utveckling

2021 års pris har fokus på hur verksamheten hanterat covid-19 pandemin.

Prissumman är 50 000 kronor. Förutom VFU-priset delas det ut ett hedersomnämnanden à 10 000 kronor.

Utmärkelsen ges till arbetsplatsen, inte till enskilda individer. I priset ingår också att prisvinnarna sprider sina erfarenheter inom Region Östergötland bland annat genom ett kort anförande på VFU-läkarkonferensen i januari och/eller huvudhandledarkonferensen i mars. 

Syfte

Syftet med VFU-priset är att uppmärksamma och främja goda lärmiljöer för studenter samt att generellt synliggöra regionens utbildningsuppdrag och ledarskapets roll i en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Priset ingår som en del i regionens HR-strategi, området: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag.

 

VFU-priset 2021

Anmälan till nominering av VFU-priset öppnar den 15 november 2020 och stänger 20 december 2020. Du hittar nomineringsformuläret i menyn till vänster.

Juryn består av HR-direktör, HR-strateg och FoU-strateg från Region Östergötland samt prodekan, dekan och studeranderepresentant från Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.

Bedömningskriterier framgår av dokumentet i högerkolumnen.

Kontakt


Karin Steinvall
Tel. 010-103 05 68

 

Dokument


Bedömningsunderlag VFU priset