Region Östergötland

Beställning av informationsmaterial för privata vårdgivare

Här presenteras aktuell basinformation för Region Östergötlands väntrum.
OBS! Informationsmaterialet nedan är kostnadsfritt för enheterna. Klicka på bilderna för att läsa en pdf-version av trycksaken.

För att förebygga för stort lager av trycksaker i väntrum ber vi er att beställa mindre antal och fylla på efterhand. 

För beställning: kontakta Receptionen Brevduvan (e-post)

  1. Sjukresor

Ämne: Sjukresor och sjukreseersättning
Format: A5 (4 sidor)
Publicering: maj 2017
Aktuell: tills vidare

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  2. Läkemedel

Ämne: Att tänka på om dina läkemedel
Format: A5 (4 sidor)
Publicering: juni 2015
Aktuell: tills vidare

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  3. Patientnämnden

Patientnämnden - folder 

Ämne: dina rättigheter som patient inom hälso- och sjukvården och hur du går tillväga om du inte är nöjd.
Format: 99 x 210 mm (6 sidor)
Publicering: november 2018
Aktuell: tills vidare

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  4. Tidningen Forskning och utveckling
Forskning & utveckling nr 2 2019

Ämne: populärvetenskaplig tidskrift som behandlar forskning vid Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset i Linköping
Format: A4 (24 sidor)
Publicering: 2 nummer per år
Aktuell: tills nästa nummer utkommer

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  5. Hushållstidningen Hälsotecken

Ämne: Region Östergötlands hushållstidning om hälso- och sjukvård
Format: bred A4 (24 sidor)
Publicering: 3 gånger om året
Aktuell: Nr 2, tills nästa nummer utkommer

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  6. Kortställ 1177 Vårdguiden
 

Ämne: Information om 1177 Vårdguiden
Format: kortställ
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

  7. Kontaktkort 1177 Vårdguiden

 

Ämne: Information om 1177 Vårdguiden
Format: Kontaktkort (82mm x 55mm)
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

  8. Kontaktkort 1177 Vårdguidens e-tjänster

 
 

Ämne: Information om 1177 Vårdguidens e-tjänster
Format: Kontaktkort (82mm x 55mm)
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

 
Ställ gärna kontaktkorten i undersökningsrummen också. Kortställ beställs genom Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service.

1177.se/e-tjanster finns aktuella artiklar att skriva ut vid behov, exempelvis om hur man loggar in.

  9. Tandvårdsstöd

Ämne: Information om tandvårdsstöden
Format: A5 (12 sidor)
Publicering: augusti 2015
Aktuell: tills vidare

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  10. Goda råd

Ämne: Goda råd för en bra och säker vård. Hur du som patient eller anhörig kan medverka till en säker vård när du möter hälso- och sjukvården.
Format: A5 (4 sidor)
Publicering: oktober 2017
Aktuell: tills vidare

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

  11. 1177-affisch - barn och föräldrar

Ämne: 1177 Vårdguiden, affischen vänder sig till BVC, barnmottagningar med flera.
Format: A4
Publicering: januari 2016
Aktuell: tills vidare
 

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla). Ej tillåtet att tejpa på fönster, väggar och dörrar enligt riktlinjen för skyltning.
 
  12. 1177-affisch - allmän

Ämne: 1177 Vårdguiden
Format: A4
Publicering: januari 2016
Aktuell: tills vidare
 

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla). Ej tillåtet att tejpa på fönster, väggar och dörrar enligt riktlinjen för skyltning.

 

 13. 1177 Vårdguidens e-tjänster

Format: A5
Publicering: juni 2017
Aktuell: tills vidare

 

För exponering av informationsmaterial beställ spårtavla via Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service
(märk beställningen spårtavla).

 

 

 14. Utflykta karta

Utflykta karta

Format: "karta"
Publicering: 
maj 2019
Aktuell:
tills vidare*

 

 15. Din guide till vården - Folder

Ämne: Kampanjen riktar sig till länsinvånarna och går ut på att öka kunskapen om vart man kan vända sig för att söka vård beroende på vilka symtom eller vilken skada man har
 
Format: Folder

Språk: Svenska, engelska, arabiska, somaliska och dari

 

 16. Din guide till vården - A4 affisch

Ämne: Kampanjen riktar sig till länsinvånarna och går ut på att öka kunskapen om vart man kan vända sig för att söka vård beroende på vilka symtom eller vilken skada man har
 
Format: A4 affisch

Språk: Svenska, engelska, arabiska, somaliska och dari

 

 17. Din guide till vården - A3 affisch

Ämne: Kampanjen riktar sig till länsinvånarna och går ut på att öka kunskapen om vart man kan vända sig för att söka vård beroende på vilka symtom eller vilken skada man har
 
Format: A3 affisch

Språk: Svenska

 
För beställning:
kontakta Receptionen Brevduvan (e-post)