Landstinget i Östergötland

Ersättningsetablering

Läkare och sjukgymnaster som verkar under den så kallade nationella taxan har enligt lag, möjlighet att överlåta sin rätt till ersättning till en efterträdare - så kallad ersättningsetablering.

De lagar som avses är de som reglerar verksamheten för privata läkare och sjukgymnaster som arbetar med stöd av den nationella taxan: lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS).

Om en läkare eller sjukgymnast som verkar enligt dessa lagar vill överlåta sin verksamhet kan läkaren/sjukgymnasten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Detta gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget.

Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen. Lagen innehåller ett antal begränsningar i rätten till ersättningsetablering.

 

 

Kontaktpersoner:

Marianne Gedda
Avtalsgruppen
Telefon: 010-103 73 25
E-post: Marianne.Gedda@regionostergotland.se

 

Susan Ols
Sakkunniggruppen
Telefon: 010-103 73 17
E-post: Susan.Ols@regionostergotland.se