Region Östergötland

Anmälan

Här hittar du anmälningsblanketter för ersättningetablering. Blanketterna kan inte fyllas i på skärmen.

Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning (pdf 45 kb)
 
Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för fysioterapi (pdf 27 kb)


Ifylld anmälningsblankett undertecknas och skickas till:

Landstinget i Östergötland
Ledningsstaben
Avtalsgruppen
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping