Landstinget i Östergötland

Första linjens digitala vård: Symtombedömning, hänvisning och chatt

På den här sidan hittar du som vårdgivare samlad information om införandet av en ny digital plattform för symtombedömning, hänvisning och chatt inom Region Östergötland.

Vad är första linjens digitala vård?

Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR inom god och nära vård. Målet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att använda resurserna mer effektivt. Det innebär att invånaren snabbt ska kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få egenvårdsråd eller lotsas fram till ett digitalt alternativt fysiskt vårdbesök.

Införandet av en ny plattform för "Symtombedömning, hänvisning och chatt" är en del inom programmet som drivs av Inera. Vi samverkar i detta införande med Region Kalmar län och Region Jönköpings län inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Vad innebär den nya plattformen för symtombedömning, hänvisning och chatt?

Den nya plattformen innebär att invånaren ges möjlighet att fylla i sina symtom digitalt för att sedan automatiskt bli lotsad vidare till rätt vårdnivå. Detta gäller oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats, ringer vårdgivaren eller går in via en regional app. Den nya plattformen innehåller även en möjlighet till chatt med vårdpersonal.

I bilden nedan beskrivs hur det kan gå till:

Illustration som visar olika steg för hur invånare kan använda tjänsten Symtombedömning, hänvisning och chatt.

Klicka på bilden för att få den större.

Steg 1: Invånaren loggar in i plattformen med hjälp av BankID eller Freja eID Plus.

Steg 2: Invånaren besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken, om invånaren önskar detta. Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart invånaren dirigeras.

Steg 3: Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

I standardplattformen kommer det vara förberett för möjligheter att göra framtida integrationer med stödtjänster längre fram i tiden. 

Vad blir nyttorna/fördelarna

...för invånaren?

 • Förbättrad tillgänglighet till vården.
 • Slippa sitta i telefonkö.
 • Invånaren beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
 • Invånaren behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
 • Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder.
 • Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • En mer sömlös kontakt med vården, d.v.s. att hänvisning kan ske smidigt mellan olika vårdgivare, exempelvis från 1177 Vårdguiden på telefon till vårdcentralen.
 • Invånaren kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.

... för vårdpersonal?

 • Lättare att hjälpa invånare med störst behov först.
 • Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
 • En bättre användning av våra resurser.
 • Enighet i bedömning av invånarens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
 • Invånarens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
 • Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
 • Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

Hur ser tidplanen ut?

Den nationella upphandlingen av ny digital plattform pågår under hösten 2021 och förväntas vara klar i november 2021. Parallellt med detta genomförs dialoger med alla berörda verksamheter om förändrat arbetssätt och förberedelser inför införandet.

Om allt går som beräknat, ser tidplanen ut så här:

 
När? Vad?
September 2021 Uppstartsmöten för verksamhetschefer och projektledning inom sydöstra sjukvårdsregionen. Presentation av plan för fortsatt arbete.
September – november 2021 Dialog med alla berörda verksamheter. Förberedelser inför förändrat arbetssätt.
November 2021 Nationell upphandling av leverantör förväntas vara klar.
December 2021– mars 2022 Dialog med utsedd leverantör, förberedelser och utbildning inför införandet.
Mars – juni 2022 Start införande av den nya tjänsten inom sydöstra enligt beslutad turordning.

Kontakt

Helena Skansén Nyberg

Projektledare Region Östergötland


Aktuellt

Här hittar du presentationen och en inspelning från uppstartsmötet den 2 september med verksamhetschefer. Informationsmaterial


Läs mer

Inera.se: Invånarens symtombedömning och hänvisning