Landstinget i Östergötland

Helikopterflygplats

En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter. Via helikopter transporteras patienter som behöver högspecialiserad vård. Det kan även handla om brådskande leveranser av exempelvis organ och blod.

Helikopterflygplatsen vid Universitetssjukhuset i Linköping öppnades i september 2016. Flygplatsen heter US Linköping helikopterflygplats, ESJL. Den är placerad på taket till US, 111 meter över havet RH2000.
 
Säkerheten i fokus
Helikopterflygplatsen är öppen dygnet runt, året runt och används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar.  Helikoptrar kan tas emot inom 30 minuter efter meddelad ankomst. Flygplatsen kan ta emot alla typer av ambulans- och räddningshelikoptrar som finns i Sverige inklusive försvarsmaktens helikoptrar. Helikopterflygplatsen är dimensionerad för försvarets största helikopter, Sikorsky S 70 (Blackhawk, HKP 16). Största tillåtna start- och landningsvikt är 11 ton.
 
Regelverken som styr flygplatser är strikta för att göra verksamheten säker. En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. Beroende på t.ex. väder, kan helikopterns pilot ibland behöva frångå normala in och utflygningsrutiner.

 

Kontaktpersoner
 

Henrik Petersson, flygplatschef/ verksamhetsansvarig, fastighetsförvaltare US, Regionfastigheter 
010 - 103 67 82

  Joakim Lundin, verksamhetsutvecklare, Enheten för prehospital vård 
010 - 103 63 29
  Annelie Ahlström, flygsäkerhetskoordinator, tekniskt och operativt ansvarig.
010-216 45 34
0734-18 45 34
   
Dokument
 Hinderkarta
 Ritningen flygplatslayout
 Tekniska data och flygsäkerhetsrelaterad information
   
Andra webbplatser
 Svenska IAIP (information om ESJL, se AD 1.1 sidan 15)