Landstinget i Östergötland

Information till dig som flyger drönare

Drönarflygning inte är tillåten inom 1000 m från US Linköping helikopterflygplats (ESJL) om inte tillstånd har erhållits från Malmen alternativt Saabs flygledartorn. Detta då US Linköping helikopterflygplats är lokaliserad inom såväl Malmens som Saabs kontrollzoner. 

Se Luftfartsverkets drönarkarta

Förfrågan lämnas via:

Saab: 013-18 17 89

Malmen: 013-28 35 90

Klicka för större bild
Ur Luftfartsverkets drönarkarta -  Klicka för större bild
 

Den 1 februari 2018 börjde Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla, Transportstyrelsens föreskrift om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110). För närmare information kring det nya regelverket för drönare, vänligen kontakta Transportstyrelsen.

Drönarkartan är framtagen för att ge en översiktlig bild av det svenska luftrummet och återspeglar inte Transportstyrelsens regler till fullo. Drönarkartan är inte en flygbriefingtjänst enligt Transportstyrelsens föreskrift för flygbriefingtjänst (TSFS 2015:50) utan skall endast ses som ett komplement till Transportstyrelsens föreskrift om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110).

Utöver vad som framkommer på kartan kan finnas flertal ytterligare restriktionsområden upprättade i vilka flygförbud med drönare råder. När och var dessa områden är upprättade finns att läsa i AIP SUP och i NOTAM. Flygbriefing inhämtas i första hand via aro.lfv.se, vid behov via telefonkontakt med FPC, telefon 08-7976340.

Det åligger varje användare att efterleva Transportsstyrelsens föreskrift i sin helhet varför det fordras att användare inhämtar ytterligare information utöver den som framkommer av drönarkartan innan flygning av drönare genomförs.

Luftfartsverket ansvarar inte för eventuella överträdelser av TSFS 2017:110. LFV friskriver sig vidare allt ansvar för eventuella tillbud eller andra konsekvenser vid användning av drönarkartan.