Region Östergötland

1177.se Östergötland

Det här är en sida om Region Östergötlands patientinformation på 1177.se. Sidan är till både för dig som redan arbetar med informationen och för dig som vill förstå och kunna påverka innehållet om din mottagning eller verksamhet. 

Kontaktkort på 1177.se – mottagningens sida


Vad är ett kontaktkort?
Ett kontaktkort är en mottagnings sida med kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig information. Kontaktkorten finns sökbara på 1177.se under rubriken Hitta vård.

Hur kan jag ändra informationen på kontaktkortet?
Det som syns på ett kontaktkort hämtas från tre källor:

  1. HSA-katalogen
  2. Kontaktkortsadmin (KKA)
  3. Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster 

HSA-katalogen

Viss del av informationen som visas på ett kontaktkort hämtas direkt från HSA-katalogen. Informationen ändras av behörig huvudredaktör eller person med HSA-behörighet för den aktuella mottagningen. Det finns också möjlighet att få information ändrad genom att kontakta HSA-förvaltningen på e-post: vardsok@regionostergotland.se. Det gäller exempelvis fältet för tillfällig information och presentationstexten under "Om oss". 

Kontaktkortsadmin

Viss del av informationen som visas på ett kontaktkort administrerar du i verktyget Kontaktkortsadmin. Kontakta huvudredaktör för ditt centrum för åtkomst och genomgång.

Information på kontaktkort eller i faktaartikel?

Är du osäker på om patientinformationen ska vara på kontaktkortet, eller i ny eller befintlig faktaartikel på 1177.se? Hör av dig till kommunikationsenhetens 1177-redaktion på
e-post: 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se så bollar vi frågan. 

Frågor om 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Driftstörningar

Se driftinformation i högerspalt på intranätet/Lisa. 

 

Användarstöd

Användarmanual för Kontaktkortsadmin på 1177.se (Funkar bara med webbläsare Google Chrome)

HSA-administration Östergötland   

Instruktioner för webb-TeleQ på kontaktkort

Kommunikationsriktlinjer för privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland 

 

Logotyp - för privata vårdgivare (till patientinformation/pdf)    

Nationellt användarstöd 

 

Process för ändringar av enhetsnamn som visas på kontaktkorten på 1177.se  

Riktlinjer för patientinformation på 1177.se/ostergotland 

Rutin för att hantera förändringar på/av kontaktkorten på 1177.se  

Verksamhetskoder i HSA som används på 1177 20150710  
Verksamhetskoder i HSA (funkar bara med webbläsare Google Chrome)  
     
 

Skrivstöd

 

Språkliga riktlinjer för 1177 och UMO

 

Skrivregler för Region Östergötland
Skrivtips för 1177.se 
   
 

Överenskommelser

Överenskommelse innehållsansvarig

Överenskommelse kontaktkortsadministratör

 

Kort om 1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben, 1177.se, är Sveriges samlingsplats för information, råd och tjänster inom hälsa och vård. Du kan logga in på 1177.se för personliga e-tjänster. 

Webbplatsen har närmare 400 000 besök dagligen. Varje dag läser 69 000 personer sin journal på 1177.se, och fler än 5 000 personer förnyar sina recept på 1177.se.