Region Östergötland

1177.se Östergötland

För kontaktkortsadministratörer och huvudredaktörer

Det här är en sida för att stödja dig som arbetar med patientinformation på 1177.se.

HSA-katalogen

En del patientinformation kommer från HSA-katalogen och måste ändras av behörig huvudredaktör eller av HSA-förvaltningen, som nås via vardsok@regionostergotland.se. Det gäller exempelvis fältet för tillfällig information och presentationstexten under Om oss.
Se Nationella riktlinjer för information från HSA under Nationella riktlinjer och stöd.

Kontaktkortsadmin

Administration av främst vårdutbud gör du själv i verktyget Kontaktkortsadmin.
Logga in: https://kontaktkortsadmin.1177.se

Förändringar av behörigheter begärs av huvudredaktör via funktionsbrevlådan 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se (kommunikationsenhetens 1177-redaktion)

Nationellt användarstöd

Manualer och nationella riktlinjer för Kontaktkortsadmin och HSA finns numera i en wiki-baserad webblösning som gör det enkelt att hålla informationen aktuell liksom fylla på med goda exempel, tips och riktlinjer. Det finns även ett sök om man undrar över en specifik funktion.

Information på kontaktkort eller i faktaartikel?

Är du osäker på om patientinformationen ska publiceras på kontaktkort eller i ny eller befintlig faktaartikel på 1177.se, rådgör med kommunikationsenhetens 1177-redaktion, via 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se.

Frågor om 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Läs mer på stödsidan för arbetet med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Läs och prenumerera på nyheter om 1177.se på Mynewsdesk!

Driftstörningar?

Se driftinformation i högerspalt på intranätet/Lisa.  

 

Användarstöd

Användarmanual för Kontaktkortsadmin på 1177.se (till 1177.se)

HSA-administration Östergötland (till intranät/Lisa)
Om administration och enhetshantering, alltså vad från HSA som visas på 1177.se.
 

Instruktioner för webb-CallMe på kontaktkort

Kommunikationsriktlinjer för privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland
(till riktlinjer på Vårdgivarwebben)

 

Kontaktkortsutbildning för privata vårdgivare hösten 2014  

Logotyp - för privata vårdgivare (till patientinformation/pdf)  (till Regionwebbens pressrum)  

Mall för patientinformation på webben (till intranät/Lisa)
Välj "A4_patientinformation" i Word. De publicerade versionen ska vara sparad som pdf.

Nationellt användarstöd
Mycket användbar - spara länken!

 

Process för ändringar av enhetsnamn som visas på kontaktkorten på 1177.se  

Riktlinjer för namnsättning av enheter (till PM/Riktlinjer)  

Riktlinjer för patientinformation på 1177.se/ostergotland (till PM/Riktlinjer)

Rutin för att hantera förändringar på/av kontaktkorten på 1177.se 
Rutin även för att skapa och ta bort kontaktkort.

Verksamhetskoder i HSA som används på 1177 20150710  
 

Behörigheter

 

Administratörer Mina vårdkontakter november 2014  

Personer med behörighet till olika delar i kontaktkorten
(version från juli 2017, ska komma ny och bättre version)


Behörigheter Kontaktkortsadmin 20170531

 

Process för behörighet till Kontaktkortsadmin  
 

Skrivstöd

 

Nationella språkliga riktlinjer för 1177 och UMO - innehåll

 

Nationella språkliga riktlinjer för 1177 och UMO - omslag (+ sid 5)

 

Skrivtips för 1177.se (kortversion av de nationella språkliga riktlinjerna)  

Riktlinjer för språket i Invånartjänster (långa, version feb 2016)  

Skrivregler för Region Östergötland
 

Utbildningsmaterial

 

 

 

Utbildning i kontaktkorten hösten 2016 - grundutbildning och fortbildning

 

Utbildning i kontaktkorten hösten 2016 - grundutbildning och fortbildning, anpassad för privata vårdgivare

 

Nyheter presentation 20161130

 

Fortbildning i kontaktkorten hösten 2014  
 

Överenskommelser

Överenskommelse innehållsansvarig

Överenskommelse kontaktkortsadministratör

 

Kort om 1177 Vårdguiden på webben


1177 Vårdguiden på webben, 1177.se, är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen har över sju miljoner besök varje månad och antalet besök ökar hela tiden. I Östergötland har vi cirka 250 000 besök på 1177.se varje månad, varav cirka 45 000 är på vårdverksamheternas sidor, de så kallade kontaktkorten. Det vill säga, två av tio besök är på ett kontaktkort.

Allt fler landsting och regioner väljer också att göra som vi, att flytta sin patientinformation till 1177.se. Därför pågår sedan en tid tillbaka nationell utveckling av design, funktionalitet och administration.