Region Östergötland

1177.se Östergötland

Det här är en sida om Region Östergötlands patientinformation på 1177.se. Sidan är till både för dig som redan arbetar med informationen och för dig som vill förstå och kunna påverka innehållet om din mottagning eller verksamhet. 

Kontaktkort på 1177.se – mottagningens sida


Vad är ett kontaktkort?
Ett kontaktkort är en mottagnings sida med kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig information. Kontaktkorten finns sökbara på 1177.se under rubriken Hitta vård.

Hur kan jag ändra informationen på kontaktkortet?
Det som syns på ett kontaktkort hämtas från tre olika källor:

  1. HSA-katalogen
  2. Kontaktkortsadmin (KKA)
  3. Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster 

HSA-katalogen

Viss del av informationen som visas på ett kontaktkort hämtas direkt från HSA-katalogen och måste ändras av behörig huvudredaktör eller person med HSA-behörighet för den aktuella mottagningen. Det finns också möjlighet att få information ändrad genom att kontakta HSA-förvaltningen på funktionsbrevlådan vardsok@regionostergotland.se. Det gäller exempelvis fältet för tillfällig information och presentationstexten under Om oss. Se Nationella riktlinjer för information från HSA under Nationella riktlinjer och stöd.

Kontaktkortsadmin

Viss del av informationen som visas på ett kontaktkort administrerar du i verktyget Kontaktkortsadmin. Kontakta huvudredaktör för ditt centrum för åtkomst och genomgång.

Nationellt användarstöd

Manualer och nationella riktlinjer för Kontaktkortsadmin och HSA finns i en wiki-baserad webblösning som gör det enkelt att hålla informationen aktuell liksom fylla på med goda exempel, tips och riktlinjer. Det finns även ett sök om man undrar över en specifik funktion.

Information på kontaktkort eller i faktaartikel?

Är du osäker på om patientinformationen ska publiceras på kontaktkort eller i ny eller befintlig faktaartikel på 1177.se, rådgör med kommunikationsenhetens 1177-redaktion, via 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se.

Frågor om 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Driftstörningar

Se driftinformation i högerspalt på intranätet/Lisa. 

1177 Vårdguiden finns även som app  

 

Användarstöd

Användarmanual för Kontaktkortsadmin på 1177.se (till 1177.se)

HSA-administration Östergötland (till intranät/Lisa)
Om administration och enhetshantering, alltså vad från HSA som visas på 1177.se.
 

Instruktioner för webb-CallMe på kontaktkort

Kommunikationsriktlinjer för privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland
(till riktlinjer på Vårdgivarwebben)

 

Logotyp - för privata vårdgivare (till patientinformation/pdf)  (till Regionwebbens pressrum)  

Nationellt användarstöd
Mycket användbar - spara länken!

 

Process för ändringar av enhetsnamn som visas på kontaktkorten på 1177.se  

Riktlinjer för namnsättning av enheter (till PM/Riktlinjer)  

Riktlinjer för patientinformation på 1177.se/ostergotland (till PM/Riktlinjer)

Rutin för att hantera förändringar på/av kontaktkorten på 1177.se 
Rutin även för att skapa och ta bort kontaktkort.

Verksamhetskoder i HSA som används på 1177 20150710  
 

Skrivstöd

 

Nationella språkliga riktlinjer för 1177 och UMO - innehåll

 

Nationella språkliga riktlinjer för 1177 och UMO - omslag (+ sid 5)

 

Skrivtips för 1177.se (kortversion av de nationella språkliga riktlinjerna)  

Riktlinjer för språket i Invånartjänster (långa, version feb 2016)  

Skrivregler för Region Östergötland
 

Överenskommelser

Överenskommelse innehållsansvarig

Överenskommelse kontaktkortsadministratör

 

Kort om 1177 Vårdguiden på webben


1177 Vårdguiden på webben, 1177.se, är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen har närmare 10 miljoner besök varje månad och antalet besök ökar varje år med omkring 10 procent. En genomsnittlig månad 2018 gjorde invånarna i Östergötland omkring 366 000 besök. Vid omkring 200 000 av dessa besök loggar invånaren in på webbplatsen för att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.