Region Östergötland

Rutin för driftinformation

Alla felanmälningar gällande kontaktkorten görs till funktionsbrevlådan vårdsök, vardsok@regionostergotland.se i första hand.

Vårdsök stämmer av internt och felanmäler vid behov till nationell kundservice.

Vårdsök sätter CC på felanmälan till funktionsbrevlådorna för 1177.se och HSA-förvaltningen samt till huvudredaktörer för vårdande verksamheter, oavsett om det är en intern eller nationell felanmälan. 

Lokala driftstörningar kommunicerar funktionsbrevlådan vårdsök till samma parter via mejl.

Större och långvariga störningar, exempelvis nationella driftstörningar, kommuniceras under Driftinformation på Lisa.

Det är tjänsteförvaltare för den tjänst inom 1177 Vårdguiden (1177.se respektive e-tjänsterna i verktyget Mina vårdkontakter) som ansvarar för den interna kommunikationen om driftstörningen. 

404-sidor?

Vid nationell import och indexering kan sökresultatet fluktuera under en kort period när importen och indexeringen görs. Möter man på en kontaktkortssida med ett 404:a-resultat, se om problemet uppstår igen efter 5-15 minuter. Finns problemet kvar, kontakta nationellkundservice@inera.se eller ring 0771-25 10 10.