Region Östergötland

Tips

Här finns tips för dig som vill utveckla ert/era kontaktkort. Innehåller bland annat goda exempel från andra enheter (från fortbildningen hösten 2014). Hela fortbildningen hittar du under "Användarstöd".

 

Bind ihop information

bindihopinfo1.pdf

bindihopinfo2.pdf

Checklista

checklista.pdf
Egenremiss Kan vara värt ett eget utbud med länk till blankett.
En blankett för egenremiss finns publicerad i artikeln:
http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Remiss/#section-1
Förenkla och förbered

forenklaoforbered.pdf

forenklaoforbered2.pdf

forenklaoforbered3.pdf

Ge extra service geextraservice.pdf
Generella missar (hösten 2014) generellamissar.pdf
Hjälp att hitta rätt

hjalphittaratt.pdf

hjalphittaratt2.pdf

Lyft fram e-tjänster lyftframetjanster.pdf
Presentera alla utbud presenteraallautbud.pdf
Tillfällig information tillfalliginfo.pdf
Tänk på tilltalet

tilltal.pdf

tilltal2.pdf

 

För verksamheter på US

Tips på två utbud man kan ha på kontaktkortet:

Karta över sjukhuset 
Universitetsjukhusets sida finns en karta över sjukhuset samt information om caféer, apotek och övrig service.
Länka till: http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Universitetssjukhuset-i-Linkoping-Linkoping/

Parkering
Det finns ett nytt parkeringshus vid US med infart från Lasarettsgatan. Sväng in på Hälsovägen mitt emot utsiktstornet Belvederen i Trädgårdföreningen. Besöksparkering finns även i anslutning till Södra entrén. Båda besöksparkeringarna är betalparkeringar.