Region Östergötland

Lagetablerade vårdgivare

Vårdmöte

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL eller LOF. Du får här en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer och blanketter.

Läkare - Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Östergötland och verksamheten regleras av nationell lagstiftning.

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se) > > >

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se) > > >

Fysioterapeut - Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF)

En fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Östergötland och verksamheten regleras av nationell lagstiftning.

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi > > >

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se) > > >