Region Östergötland

Region Östergötlands IT-stöd för privata vårdgivare

Åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd för privata vårdgivare

Privata vårdgivare som vill ha åtkomst till vårdinformation och applikationer inom Region Östergötlands nät kan teckna en överenskommelse om detta.
För mer information, kontakta CVU MTIT kundansvarig Johan Wahlström.

För att kunna erbjuda en bra och säker vård samt att underlätta kontakter  i vårdkedjan mellan Region Östergötland och privata vårdgivare erbjuder regionen möjlighet till åtkomst av vissa IT-stöd.

Det finns två alternativ;

Alternativ 1: enbart åtkomst till Region Östergötlands intranät (Lisa)


Alternativ 2: åtkomst till IT-stöd med patientinformation samt Region Östergötlands intranät (Lisa)
 
1. Erbjudande
För att kunna erbjuda en bra och säker vård samt att underlätta kontakter i vårdkedjan mellan Region Östergötland och privata vårdgivare, erbjuder regionen möjlighet till åtkomst av vissa IT-stöd. Dels finns möjligheten att enbart komma åt Region Östergötlands intranät (Lisa) och dels finns en lösning för åtkomst av IT-stöd med patientinformation inklusive Lisa.

2. Åtkomst till Region Östergötlands Lisa
Om man enbart önskar åtkomst till Lisa, kan detta göras genom att via internet koppla upp sig mot Lisa med lösenord. För detta krävs att man via Region Östergötland ansöker om en personlig behörighet.  Det är inte möjligt att via denna behörighet komma åt andra applikationer eller IT-system som innehåller patientinformation. Däremot finns möjlighet att digitalt sända enkel remiss till landstingets vårdenheters funktionsbrevlådor.

Åtkomst till enbart Lisa är utan kostnad.

3. Åtkomst till IT-system med patientinformation -Krav
För att få tillgång till IT-system med patientinformation finns ett antal krav och rutiner som gäller för alla användare och som måste vara uppfyllda. Nedan specificeras kort dessa förutsättningar.

Legala förutsättningar
För att få åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd krävs följande:

  • Vårdgivaren måste ha en vårdrelation till patienten
  • Patienten måste ge sitt samtycke till att man tar del av informationen i Region Östergötlands IT-stöd
  • Informationen som avser Patientöversikten får inte sparas, skrivas ute eller på annat sätt lagras

Vårdgivaren måste informera sina patienter om hur de journalförda uppgifterna hanteras,  inhämtande av samtycke samt information om säkerhet och sekretess (Se foldern ”Så hanteras dina personuppgifter”).

En särskild överenskommelse måste tecknas mellan Region Östergötland och den privata vårdgivaren. 

Behörighet
Alla som ska ha behörighet och åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd måste vara individuellt godkända och registrerade i regionens behörighetssystem. Åtkomsten är personlig vilket också medför att uppföljning (via loggning) kan ske på individuell nivå. För åtkomst från PC utanför Region Östergötlands brandvägg krävs också en personlig säkerhetsdosa (se nedan). Alla som får åtkomstmöjlighet måste också godkänna och underteckna ett åtagandeavtal. 


Åtkomliga IT-system
Av de system som idag är möjliga för åtkomst kan anpassning ske till den enskilde privata vårdgivarens behov av åtkomst. Det är möjligt att välja ett eller flera av de åtkomliga systemen efter behov och i överenskommelse med Region Östergötland.


Teknik
Åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd måste följa rigorösa säkerhetskrav. Region Östergötland har löst detta med en Citrixportal och ett så kallat ”nättorg”, dit man kan koppla upp sig via vanligt Internet. Alternativt kan den som har särskilda prestandabehov hyra en särskild förbindelse. Normalt löses det av er vanliga nätoperatör. Region Östergötland kan här vara behjälplig med råd eller teknisk lösning.

Säker identifiering som behörig användare görs i Citrixportalen med hjälp av lösenkod och säkerhetsdosa (SecurID).

Med denna lösning ställs låga krav på klienten (datorn) hos den privata vårdgivaren. Det räcker normalt med att ha en webbläsare.

Kostnader       

Kostnaden för säkerhetsdosa (SecurID) är 36 kr + moms per månad. Dosan är personlig och får ej lånas mellan olika personer. Licenskostnaden för att använda nättorget är för en användare 138 kr + moms per månad. Licensen är inte personlig men om två användare samtidigt ska ansluta till nättorget krävs två licenser osv.

Dessa kostnader är angivna i 2009 års prisläge. Uppräkning sker årligen med regionsindex.

I de flesta fall räcker det att man har en ordinär bredbandsuppkoppling. Om man har höga prestandabehov och många samtidiga användare kan det vara en fördel med en fast uppkoppling till en betydligt högre kostnad.


Utbildning
Region Östergötland kommer några gånger per år att ge möjlighet till kort utbildning i användning av aktuella IT-system.

Frågor om system och teknik hanteras av IT-akuten, tel 010-1033000

Privata vårdgivare:
Den privata vårdgivaren ska på motsvarande sätt ha en utsedd kontaktperson som hanterar dialogen med Region Östergötland (behörigheter m m).