Region Östergötland

Region Östergötlands IT-stöd för externa vårdgivare

För att kunna erbjuda en bra och säker vård och underlätta kontakter  i vårdkedjan med andra vårdgivare, erbjuder Region Östergötland möjlighet till åtkomst av visst IT-stöd för privata vårdgivare och kommuner.

För mer information om de olika alternativen för åtkomst, se Åtkomst till IT-stöd, eller kontakta CVU MTIT kundansvarig Johan Wahlström, telefon 010-103 31 52.