Region Östergötland

NYHET: Privera 2.0

En ny version av Privera kommer i november. Den viktigaste förändringen är att BankID kommer användas för att logga in i den nya versionen.

Tidplan:
7/11    -  Gamla Privera stängs ner
                 Filinskick/Utbetalning för oktober månad görs huvudsakligen i gamla Privera
20/11  -  Nya Privera tas i drift
                 Filinskick/Utbetalning för november sker helt i nya Privera.
                 De som inte hunnit registrera oktober månad innan 7/11, får göra det i nya Privera.

Nyheter:
I Privera 2.0  är det endast mindre förändringar som är synliga för dig som vårdgivare. De största förändringarna i Privera gäller bl.a. Lag- och säkerhetskrav och att lyfta gamla Privera till en mera förvaltningsbar produkt. BankID som är en godkänd metod för säker inloggning, kommer att användas av Region Östergötland i Privera 2.0. För de hos er som avser logga in i Privera behöver vi veta personnummer om vi inte redan har den uppgiften. Vänligen skicka namn och personnummer för de hos er som avser använda Privera. Notera att man har EN inloggning i Privera, administrerar man flera avtal får man välja vilket avtal man vill arbeta med. Uppge därför avtalsnummer om du behöver tillgång till flera avtal.

Informationsträff:
Finns intresse så bjuder vi gärna in till informationsträff.
Kontakta Marie.B.Jonsson@regionostergotland.se eller tony.kjellstrom@regionostergotland.se


Detaljerad info:
Privera 2.0 - Information till vårdgivare