Landstinget i Östergötland

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Här hittar du information om införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Östergötland.

Om vårdförloppen

Ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp är en beskrivning av vilka åtgärder som ska utföras och flödet i en vårdkedja för en specifik diagnos eller grupp av patienter. Vårdförloppen är framtagna inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och ska införas i alla regioner i Sverige.

Syftet med införande av vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Införande i Östergötland

Region Östergötland har en generisk modell för införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Modellen tillämpas på alla vårdförlopp men modifieras efter vårdförloppets specifika karaktär och andra förutsättningar. För varje vårdförlopp bildas en vårdförloppsgrupp som ansvarar för införandet. Införandet av vårdförloppen sker under ledning av en regionövergripande styrgrupp.

Nuläge avseende införande i Region Östergötland:

  • Reumatoid artrit, del 1 – vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och aktiviteter pågår nu med att genomföra de åtgärder som krävs innan den första patienten kan vårds enligt vårdförloppet.
  • Stroke och TIA, del 1 – vårdförloppsgrupp har påbörjat arbetet med analys och förberedelser.
  • Höftledsartros i primärvården, del 1 – vårdförloppsgrupp har påbörjat arbetet med analys och förberedelser.
  • Sepsis, del 1 enbart den akuta delen av vårdförloppet, - förberedelser pågår för att starta en vårdförloppsgrupp.

Mer information

Om sammanhållna vårdförlopp på kunskapsstyrningvard.se

Beskrivningar av godkända vårdförlopp finns för nedladdning på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Godkända vårdförlopp, bildspel och filmer om respektive vårdförlopp finns på kunskapsstyrning.se
Sök vidare under respektive ämnesområde, t ex "Reumatiska sjukdomar" och vidare till "Vårdförlopp Reumatoid artrit"

 

Kontaktpersoner

Carin Ericsson, processledare, Region Östergötland

Mia Ilhammar, processledare, Region Östergötland