Region Östergötland

Privata vårdgivare med ersättning

Privata vårdgivare med ersättning från Region Östergötland (1177.se)

Region Östergötlands vårdavgifter och högkostnadsskydd gäller vid vård hos dessa vårdgivare.