Region Östergötland

Region Östergötlands IT-stöd till andra vårdgivare

För att kunna erbjuda en konkurrensneutral bra och säker vård och underlätta kontakter  i vårdkedjan med andra vårdgivare, erbjuder Region Östergötland möjlighet till åtkomst av visst IT-stöd för privata vårdgivare och kommuner.

För mer information om de olika alternativen för åtkomst, se Åtkomst till IT-stöd.