Landstinget i Östergötland

Åtkomst till IT-stöd

För att kunna erbjuda en konkurrensneutral god och säker vård samt att underlätta kontakter i vårdkedjan mellan Region Östergötland och privata vårdgivare/kommuner, erbjuder Region Östergötland två alternativ för åtkomst till IT-system beroende behovet.

Alternativ 1 - Tjänst för fjärråtkomst

Om leverantören har egen nätleverantör rekommenderas användning av Region Östergötlands tjänst för fjärråtkomst. Leverantören använder egen datorutrustning och ansluter till Region Östergötland via ett så kallat virtuellt skrivbord. För inloggning och användandet av IT-systemen i tjänsten för fjärråtkomst krävs ett personligt användarkonto samt e-tjänstekort.

Åtkomliga IT-system:
• Journalportalen med vårdapplikationer samt befolkningsklient.
• Nationella tjänster samt 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kostnad för tjänsten utgörs av licenskostnader för den tekniska IT-lösning som Region Östergötland förvaltar för fjärråtkomst, den debiteras per användare och månad.

Alternativ 2 - Tjänst med full IT-infrastruktur

Om tjänsten för fjärråtkomst ej är tillräcklig utifrån leverantörens behov kan leverantören använda tjänsten kallad full IT-infrastruktur. Det innebär att Region Östergötland tillhandahåller grundläggande IT-infrastruktur som till exempel nätverk, internet-förbindelse samt att leverantören hyr IT-utrustning som datorer, skärmar, skrivare med mera av Region Östergötland.

Tjänsten med full IT-infrastruktur möjliggör att leverantören kan få tillgång till IT-system och tjänster på samma sätt som verksamheter inom Region Östergötland.

Kostnad för tjänsten debiteras för hyra av vald IT-utrustning och tjänster, per månad.

Prislista för IT-utrustning och tjänster

Hyreskostnader per månad för tjänster och IT-utrustning finns angivna i prislistan som revideras årligen.

Kontakt

Stöd och service

Region Östergötlands support

Telefon: 010-10 36 000