Region Östergötland

Journalportal kommun

Nedan finns information om Journalportalen och dess applikationer. Regelbundet genomförs driftstopp för underhållsarbete i ROS och Cosmic

Journalportalen startas via Citrix. Vem som ska ha behörighet att logga in via Citrix-teknik (med hjälp av SITHS-kort alternativt RSA-dosa) bestäms av respektive verksamhetschef. Beställningen görs sedan via HSA-katalogen.

Se bildspel för mer information om inloggning i Journalportalen samt dess olika funktioner.

Se till att ditt SITHS-kort sitter i kortläsaren. Logga in på https://fas.regionostergotland.se
Efter inloggning hamnar du på  startsidan där du kan starta Journalportal kommun

  

För att starta nedanstående applikationer via Journalportal krävs behörighet kopplat till användarroll och verksamhetsuppdrag.

När du klickat på ikonen för Journalportal kommun visas dialogruta där man ska välja verksamhetsuppdrag:

 

Markera aktuellt verksamhetsuppdrag och klicka OK.

Journalportalens applikationer

I Journalportalen öppnas sedan önskade applikationer utan nya inloggningar. Vid byte av patient synkroniseras denna mellan de olika applikationerna.

 

De applikationer som finns integrerade inom kommun idag är: 

ROS (manualer, utbildningsmaterial mm)

Panorama (manualer, utbildningsmaterial mm)

Cosmic  (Informationsbrev PatientjournalenCosmic Link, e-learning, utbildningsmaterial)

Cosmic läskopia används vid driftstopp.

 

Loggranskning kommun 

För information om hur kommuners personal kan granska loggposter från Region Östergötlands Kontextlogg se rutin Loggranskning.

 

Planerade driftstopp
Applikation Datum Klockslag
  Kursiva datum och tider kan driftstörning förekomma.  
Cosmic 2021-09-20 - 21 23:00 - 00:30
  2021-09-28 - 29 23:00 - 00:30
  2021-10-07 - 08 23:00 - 00:30
     
ROS 2021-10-14 23:15 - 00:00
Cosmic 2021-10-14 - 15 UPPDATERAD 23:00 - 00:30
     
ROS 2021-11-11 23:15 - 00:00
Cosmic 2021-11-11 - 12 23:00 - 03:30
     
ROS 2021-12-09 23:15 - 00:00
Cosmic 2021-12-09 - 10 23:00 - 03:30
     

 

Logga in via Citrix-teknik 

Vid problem med din behörighet kontaktar du din kommuns IT-administratör. Vid problem med att logga in via inloggningssidan trots att internetuppkoppling finns kontaktas Stöd och service, tel 010 - 103 60 00.