Landstinget i Östergötland

Privera - ersättning till privata vårdgivare

Privera är Region Östergötlands administrativa system för beräkning och utbetalning av ersättning till privata vårdgivare i Östergötland. Systemet medför även att basinformation från privata vårdgivare kan adderas till regionens vårddatalager. I vårddatalagret samlas information om all vård som regionens vårdgivare utför.
Indata till Privera utgörs av grundinformation om varje patientkontakt som vårdgivaren har.

Leverantör med avtal med Region Östergötland ska lämna information till regionen i enlighet med vad som är överenskommet i avtalet. Ersättningsunderlaget skickas in via Privera´s hemsida. Där kan leverantören också kontrollera sina inlevererade uppgifter, godkänna utbetalningsunderlag, rätta felaktigheter m m. Om underlag har skickats in före den 5:e i månaden, sker utbetalning kring den 12:e i månaden.

Om något är oklart eller annan information önskas kontakta då

Systemadministratör
Marie Grahn
E-post: Marie.Grahn@regionostergotland.se
010- 103 02 03

 

Systemförvaltare
Tony Kjellström
E-post: Tony.Kjellstrom@regionostergotland.se
010-103 02 04