Region Östergötland

Exempel på leverantörer av journal-/kassasystem

De flesta leverantörer av de journal-/kassasystem som vårdgivarna använder har utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till landstinget. Denna datafil kallas Visit-filen och innehåller den basinformation som är nödvändig. Installationen av denna funktion är relativt enkel.
Kontakta din leverantör av ditt journal-/kassasystem. Region Östergötland har kontakt med de flesta leverantörer av sådana system.

Här följer exempel på några vanliga journal-/kassasystem:

File it! (www.vektor.se)

Journalonline (www.journalonline.se)

Medidoc (www.medidoc.se)

Profdoc (www.profdoc.se)

REHAB II (www.rehabinfo.se)

WinEazy, LT Eazy (www.rixdata.se)

Clinicbuddy (www.clinicbuddy.se)

Hano (www.hano.se)

Observera att detta endast är exempel och att det finns många andra leverantörer som har system som kan leverera en visitfil till Privera.