Landstinget i Östergötland

Lämna datafil

De flesta leverantörer av de journal-/kassasystem som vårdgivarna använder idag har redan utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till Region Östergötland. Denna datafil kallas Visit-filen och innehåller den basinformation som är nödvändig. Installationen av denna funktion är relativt enkel.
Kontakta din leverantör av ditt journal-/kassasystem. Region Östergötland har redan varit i kontakt med de flesta leverantörer av sådana system.  (se Exempel på leverantörer av journal-/kassasystem)

Filen som vårdgivaren får från sitt journal/kassasystem laddas upp via denna hemsida. För att kunna logga in krävs en användarbehörighet i Privera.

Successivt vill Region Östergötland att öppenvårdsfilen som även innehåller diagnosinformation, används vid inrapportering i Privera. Detta för att få samma informationsunderlag från externa leverantörer som från Region Östergötlands egna leverantörer i vårddatalagret.