Landstinget i Östergötland

Standardiserade vårdförlopp cancer - information för privata vårdgivare

  

Region Östergötland har infört ett trettiotal standardiserade vårdförlopp och har en gemensam remissingång för standardiserade vårdförlopp - enheten för samordnad cancerutredning.

 

Stöd till dig som remitterar


Kontaktuppgifter
Enheten för samordnad cancerutredning
Tel: 010-103 30 10
Funktionsbrevlåda: 
EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se

Kontaktpersoner för standardiserade vårdförlopp i Region Östergötland:
Marie Lagerfelt
Tel: 010-103 03 92
Per-Anders Heedman
Tel: 010-103 47 19


Det pågår en nationell satsning på standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Ingen patient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked eller behandling.
Läs mer på RCC:s webbplats.