Region Östergötland

Frågor och svar

Frågor och svar

På RCC:s webbplats hittar du frågor och svar om standardiserade vårdförlopp och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Där kan du också ställa egna frågor. Du kan också ställa frågor till projektledarna i Region Östergötland.

Frågor och svar (länk till RCC)