Region Östergötland

Handlingsplan

Alla landsting och regioner har lämnat in sin handlingsplan för införandet av standardiserade vårdförlopp. Handlingsplanerna, inklusive Region Östergötlands, hittar du här:

Handlingsplaner inklusive Region Östergötlands (länk till RCC)