Landstinget i Östergötland

Mer om SVF

 

Cancervården i Sverige har för långa väntetider och stora regionala skillnader. För att cancervården ska bli mer tillgänglig och jämlik ska ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp införas.

Ingen patient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked eller behandling. Därför har staten och SKL kommit överens om att göra en fyraårig nationell satsning på standardiserade vårdförlopp inom cancervården.Bosse är en av de personer som under Tema Cancer på 1177.se berättar om sin erfarenheter av cancer och cancerbehandling.