Region Östergötland

Utbildningar, kurser och konferenser

Region Östergötlands utbildningar för externa samarbetspartners Kurskatalog >>>

 

Utbildningar inom olika verksamheter 

Allergicentrum

Allergologikurs
Spirometrikurs
   

Allmänmedicinskt utbildningscentrum i Östergötland

Fortbildning
ST-utbildning
Utbildningsmottagning
Telefonrådgivningsutbildning
   

ANOPIVA i Linköping

Post graduate-utbildning för specialistsjuksköterskor inom anestesi
Hösten 2021, i samarbete med Linköpings universitet.  

   

Arbets- och miljömedicin

Seminarier
   

Barn- och ungdomshabilitering

Kurs- och utbildningsverksamhet - Länsteamet
Kurs- och utbildningsverksamhet
   

Barn som anhöriga

Utbildningar (Föra barnen på tal och Beardlee´s familjeintervention)
   

Brännskadevård

ABLS - Advanced Burn Life Support
Externa föreläsningar
   

Clinicum Östergötland

Utbildning och träning
   

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Linköpingsdagarna 24-25 september
   

Käkkliniken, Universitetssjukhuset

Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor
   

Katastrofmedicinskt centrum

Katastrofmedicinskt-centrum- Kontakta oss
Här finns KMC
Bokning av lokaler
Kursutbud
   

Kommunikationsenheten

Kontaktkortsadmin
   

Patientsäkerhet

Aktuella utbildningar
   

Psykiatriska klinikerna

Utbilning om suicidprevention i Östergötland