Landstinget i Östergötland

Vårdval hörselrehabilitering

Vårdval inom primär hörselrehabilitering

Införande av vårdval inom primär hörselrehabilitering stärker medborgarens ställning som patient genom att ökad valfrihet erbjuds. Vårdvalet innebär att behovsbedömning, utprovning och förskrivning av hörapparater och andra hörhjälpmedel samt service och reparationer erbjuds av auktoriserade vårdgivare, offentliga såväl som privata.

Denna sida vänder sig till nuvarande och blivande leverantörer inom hörselvården. Här finns samlad information om uppdraget.

   
Regelbok (5 Mb)
Bilaga 1, Anvisningar för förskrivning av hörhjälpmedel (1 Mb)
Bilaga 2, upphandlat sortiment (990 Kb)
Bilaga 3, Hygienregler (762 Kb)
Bilaga 4, Auktorisationsblankett (258 Kb)
Word Bilaga 4, Auktorisationsblankett
Bilaga 6, Anamnesblad (48 Kb)
Prislista 

 

Kontakt
Stina Öberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Ledningsstaben
Telefon: 010-103 63 27
e-post: Stina.Oberg@regionostergotland.se