Landstinget i Östergötland

Vårdval hörselrehabilitering

Vårdval inom primär hörselrehabilitering

Införande av vårdval inom primär hörselrehabilitering stärker medborgarens ställning som patient genom att ökad valfrihet erbjuds. Vårdvalet innebär att behovsbedömning, utprovning och förskrivning av hörapparater och andra hörhjälpmedel samt service och reparationer erbjuds av auktoriserade vårdgivare, offentliga såväl som privata.

Denna sida vänder sig till nuvarande och blivande leverantörer inom hörselvården. Här finns samlad information om uppdraget.

Regelbok för auktorisation
Anvisningar för förskrivning av hörhjälpmedel
Upphandlat sortiment 
Hygienregler (818 Kb)
Auktorisationsblankett
Anamnesblad (48 Kb)
Prislista 

Vårdval primär hörselrehab. Priverakoder 2021

 

 

Kontakt
Malin Häger Nordlander, hälso- och sjukvårdsstrateg
Telefon: 010-103 71 43
E-post: malin.hager.nordlander@regionostergotland.se