Landstinget i Östergötland

Vårdval primärvårdPrimärvården ska vara ett tryggt och förtroendeingivande förstahandsval för medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård. En trygg och förtroendeingivande primärvård förutsätter god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov.  

Denna sida riktar sig till nuvarande och blivande leverantörer inom Vårdval primärvård i Östergötland. Här finns samlad information om uppdraget och förutsättningar.


Arbetsformer i vårdval primärvård


Riktlinjer för Regionen som huvudman

Riktlinjer för Regionen som ägare

 

Kontakt


Eva Törnvall
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Ledningsstaben
Telefon: 010-103 85 09
E-post

Karina Möller
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Ledningsstaben
Telefon: 010-103 69 62
E-post