Region Östergötland

Övergripande möten i vårdval primärvård

De övergripande mötesarenorna syftar till ökad transparens och delaktighet, bättre informationsspridning, ökad samverkan och utveckling.

Arbetsformerna består av ett primärvårdsforum där alla verksamhetschefer inbjuds, ett primärvårdssamråd där ett antal verksamhetschefer deltar samt arbetsgrupper för att hantera särskilda frågor. Här nedan kan man läsa mer om de olika gruppernas funktion och arbete:

Primärvårdsforum
Primärvårdssamråd