Landstinget i Östergötland

Auktorisation

Sedan september 2009 har Östergötland vårdval i primärvården. Vårdval innebär att regionfinansierad primärvård drivs av auktoriserade vårdenheter, offentliga såväl som privata. För att leverantören ska få bedriva vård inom vårdval krävs att Region Östergötland har godkänt, det vill säga auktoriserat vårdenheten. Auktorisationen ger grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor samtidigt som det möjliggör en mångfald av leverantörer. Auktorisationen förutsätter att vårdenheten åtar sig det uppdrag som är formulerat i Regelbok för auktorisation.

Vårdföretag som vill ansökan om auktorisation för att starta och driva vårdcentral i Östergötland, skickar ansökan till:

Region Östergötland
Ledningsstaben
S:t Larsgatan 49B
581 91 Linköping

Regelbok för auktorisation 

Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet (pdf 91,4 Kb)
Observera att blanketter i pdf-format inte kan sparas ifyllda.

Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet (word 173 Kb)