Landstinget i Östergötland

Ersättning

Ersättningsmodellen för Vårdval primärvård syftar till att skapa förutsättningar för att bedriva en stabil verksamhet och samtidigt stimulera till ständiga förbättringar.