Landstinget i Östergötland

Ersättning till vårdcentralsverksamhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i april 2013 att införa ett nytt ersättningssystem till vårdcentraler från och med 1 januari 2014 som till stor del baseras på ACG (Adjusted Clinical Groups):

 • Ersättning baserad på ACG, vårdvalsdel
 • Ersättning baserad på ACG, läkemedelsdel
 • Äldrepeng för läkemedel
 • Socioekonomisk ersättning CNI (Care Need Index)
 • Vårdcentraler ensamma på orten
 • Ersättning för barnhälsovård
 • Ersättning för äldre listade
 • Ersättning för att främja hälsa och utveckling
 • Ersättning för rehabiliteringskoordinator
 • Ersättning till vårdcentraler med stor andel asylsökande
 • Ersättning till vårdcentraler med utökat vårdåtagande under sommarhalvåret
 • Psykologisk behandling/psykoterapi

Från och med 2016 gäller det nya ersättningssystemet fullt ut. Ersättningen baserad på ACG blir i genomsnitt ungefär 73 procent.

På länkarna nedan finns de beslut som ligger till grund för ersättningsmodellen för vårdcentraler:

HSN 2016-49 Vaccinationsuppdrag inom särskilt program för skolbarn oavsett ålder - ändring till Lyckornas vårdcentral from 2020-01-01 

HSN 2018-682 Ökad tillgänglighet i barnhälsovården – förändring av fördelning av medel

HSN 2019-787 Nära vård Region Östergötland Omställning till en god och nära vård

HSN 2016-632 Preventivt folkhälsoarbete i Valdemarsvik - förlängning

HSN 2019-566 Ersättning för utökat vårdåtagande under sommarhalvåret för vårdcentral i Söderköping

HSN 2019-423 Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar, SMO

HSN 2019-422 Ersättning för blodsockersensorer till patienter i primärvården med typ-2 diabetes

HSN 2018-910 Ersättning för pneumokockvaccin till vuxna i rsikgrupp

HSN 2018-759 Övergångsregler vid ersättning för vårdcentraler ensamma på orten

HSN 2018-682 Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

HSN 2018-410 Ersättning för utökat vårdåtagande under sommarhalvåret

HSN 2018-406 Ersättning för influensavaccin i primärvården

HSN 2018-405 Tilläggsuppdrag till vårdcentraler med hög andel listade med låg socioekonomisk status

HSN 2018-404 Hälsosamtal

HSN 2018-273 Fortsatt satsning för breddinförande av integrerad beteendehälsa i primärvård (2018-12-17)

HSN 2018-273 Breddinförande av integrerad beteendehälsa i primärvård

HSN 2018-210 Utökade resurser för ST-läkare i allänmedicin

HSN 2017-674 Teledermatoskopi i Östergötland

HSN 2017-617 Förstärkning av primärvården för omställning till nära vård

HSN 2017-218 Ersättning - vårdcentral ensam på orten

HSN 2016-331 Fördelning av ramförstärkning till Framtidens primärvård och ökad psykisk hälsa

HSN 2016-147 Beslut avseende upphörande av Vårdval HPV-vaccination

HSN 2016-108 Finansiering av allmänmedicinsk forskning efter avslutad doktorandutbildning inom Region Östergötland

HSN 2015-922 Utökad ersättning till vårdcentraler för nytt nationellt program för barnhälsovården

HSN 2015-735 Utökad ersättning till vårdcentraler för hepatit B vaccination

HSN 2015-382 Tilläggsuppdrag förbättrade förutsättningar för hälso- och sjukvård till asylsökande

HSN 2015-399 Ersättningssystemet inom primärvården - ändringar till 2016

LiÖ 2013-364 Beslutsunderlag för ersättningsmodell för vårdcentraler 2014

Ny bilaga till beslut LiÖ 2013-364, bilaga 1.

 

I regelboken för vårdval primärvård finns ersättningssystemet beskrivet under kapitel 4, se länken nedan.

Regelbok för primärvård

 

Bildspel som beskriver ACG:

Vad är ACG och CNI? 

 

Exceldokument som innehåller vikter och beskrivningar:

ACG-grupper med vikt (vårdvalsdel)
ACG-grupper med vikt (läkemedelsdel)
ADG-koder (byggstenar i ACG)
EDC-koder (gruppering i ACG)
MEDC-koder (större gruppering i ACG)
CNI-parametrar med vikt

På vänster sida finns länkar till sidor som beskriver ersättningens olika delar men också rapporter avseende ACG- och CNI-värden per vårdcentral.


Region Östergötland har arbetat med att förstå och utreda ACG sedan 2010. Det har resulterat i ett antal rapporter, se nedan:

Rapport efter journalgranskning vid sju vårdcentraler inom Region Östergötland 2017
Rapport efter journalgranskning vid sju vårdcentraler inom Region Östergötland (2016-01-25)
Rapport översyn av fördelningsprinciper för SÄBO (2015-04-23)
Rapport om journalgranskning av sju vårdcentraler (2015-01-12)
Uppföljningsrapport om ersättningssystemet inom primärvården (2014-12-01)
ACG som ersättningssystem inom primärvård (2010-10-01)
ACG - statusrapport, del 2 (2011-05-30)
ACG - statusrapport, del 3 (2011-10-11)
   
 

 

   

Det är Region Östergötlands KPP-kostnader 2011 (Kostnad Per Patient) som ligger till grund för den viktlista som används av alla landsting som har ACG-baserad ersättning. Nedan finns ett bildspel som beskriver processen men också vilka kostnader som ingår i viktlistan.

Arbetet med att ta fram ny viktlista ACG (2013-02-06)
   
   

 

 

 

 

Kontaktperson

 

Camilla Paananen
Ekonomistrateg
Telefon: 010-103 70 72