Region Östergötland

Ekonomiska förutsättningar

Här finns ytterligare dokument avseende de ekonomiska förutsättningar som gäller vårdcentralsverksamhet.

Regionens styr- och budgetmodell för läkemedel
Ersättning för allmänläkemedel 2019
Prislista vårdcentralsverksamhet 2019
Beslut om prisförändring för interna serviceenheter, regiongemensamt påslag, IT-infrastruktur samt information om regionindex 2019

 

Ekonomiska förutsättningar tidigare år:

Ersättning år 2018 - komplement till regelbok för auktorisation
Ersättning år 2017 - komplement till regelbok för auktorisation
Ersättning år 2016 - komplement till regelbok för auktorisation
Ersättning år 2015 - komplement till regelbok för auktorisation
Ersättning år 2014 - komplement till regelbok för auktorisation
Ersättning år 2013 - komplement till regelbok för auktorisation
Mål och mått 2015
Mål och mått 2014
Mål och mått 2013
Ersättning för allmänläkemedel 2018
Ersättning för allmänläkemedel 2017
Ersättning för allmänläkemedel 2016
Prislista vårdcentralsverksamhet 2018
Prislista vårdcentralsverksamhet 2017
Prislista vårdcentralsverksamhet 2016
Rutin för fakturering av telefontolk 2012-2013
Kriterier för utvecklingsmedel 2013
Förtydliganden om ekonomiska förutsättningar för vårdcentraler
Ersättning för samtalsbehandling 2018
Ersättning för samtalsbehandling from 2016-10-01
Ersättning för samtalsbehandling KBT/IPT tom 2016-09-30
Rabatt via Landstingets upphandling av läkemedel som rekvireras till klinik eller vårdcentral
Fördelning av distributionskostnaden för läkemedel