Region Östergötland

Rapporter

ACG- och CNI-värden per vårdcentral

 

I mars 2018 gjordes ett versionsbyte av ACG-systemet (John Hopkins) från verison 10 till version 11. Det innebar en viss justering av de relativa ACG-värdena och att vissa värden inte är jämförbara med tidigare månader, t ex i rapporten ACG absolut värde per listad.

Här finns länk till rapporter i Rebus vård (from 2019) med data från ACG-systemet och CNI-körningar samt vårdenhetstäckningsgrad. De uppdateras kring den 10:e varje månad.

Länk till Rebus vård, se Kategori 12. Vårdval primärvård

Länk till gamla ACG-rapporter i Webi (till och med 2018)

 

Här nedan finns ett bildspel som beskriver rapporterna samt till viss del rapportverktyget.

Bildspel om rapporter i Business Objects WebI

 

Följande rapporter finns:

  • ACG absolut värde per listad
  • ACG andel individer med visst antal unika diagnoser
  • ACG antal diagnoser/kroniska diagnoser/major ADG's
  • ACG antal listade i ACG-grupper
  • ACG total per vårdcentral relativ vikt
  • ACG värde per listad
  • ACG värde per listad i åldersgrupper
  • Andel individer som besökt den egna vårdcentralen
  • CNI antal listade i varje CNI-parameter
  • CNI värde per vårdcentral

Den tidsperiod som används avseende den diagnosfil som ligger till grund för ACG-ersättningen är 18 månader bakåt, räknat två månader före utbetalningsmånaden (dvs för utbetalning i januari 2018 tas diagnosdata fram för perioden 1 juni 2016 till och med 30 november 2017.