Region Östergötland

Rapporter

ACG- och CNI-värden per vårdcentral

 

I mars 2018 gjordes ett versionsbyte av ACG-systemet (John Hopkins) från verison 10 till version 11. Det innebar en viss justering av de relativa ACG-värdena och att vissa värden inte är jämförbara med tidigare månader, t ex i rapporten ACG absolut värde per listad.

Här finns länk till rapporter i Rebus vård (from 2019) med data från ACG-systemet och CNI-körningar samt vårdenhetstäckningsgrad. De uppdateras kring den 10:e varje månad.

Länk till Vårdval Primärvård ekonomisk ersättning

Länk till Rebus vård, se Kategori 12. Vårdval primärvård

 

Den tidsperiod som används avseende den diagnosfil som ligger till grund för ACG-ersättningen är 18 månader bakåt, räknat två månader före utbetalningsmånaden (dvs för utbetalning i januari 2020 tas diagnosdata fram för perioden 1 juni 2018 till och med 30 november 2019.