Landstinget i Östergötland

IT

En välfungerande struktur för IT är en viktig del i en effektiv och säker vård. Här finns information om uppdraget IT samt länkar till system som är centrala för uppdraget.

Regelbok för auktorisation 
Patientjournalen

 

Här redovisas vilka avgifter som landstinget debiterar för vissa IT-tjänster. Se även Regelbok för vårdval primärvård kapitel 5.7 och 5.8.

År 2020:

IT-infrastruktur vård: 53,20  kr/listad för vårdcentraler

IT-infrastruktur grund: 51,50 kr/listad för vårdcentraler

Mervärdesskatt tillkommer.

 

Äldre prislista:

Region Östergötlands avgift för IT-infrastruktur grund 2019
Region Östergötlands avgift för IT-infrastruktur vård 2019