Landstinget i Östergötland

Uppdrag- Regelbok för primärvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdleverantörerna tydliggörs i Regelbok för Vårdval primärvård i Östergötland. I Regelbok för vårdval primärvård finns också länkar till de hänvisningar till riktlinjer och policydokument som görs i Regelboken. Länken hittas under den rubrik där hänvisningen återfinns. I Regelbok för vårdval primärvård regleras också Hälso- och sjukvårdsnämnden årliga uppdrag för särskilda sjukdoms-/behovsgrupper. 

Här finns Regelbok för primärvården

 

 

 Regelbok 2021

 

 

 


Regelbok för primärvård

Nedan presenteras relevanta länkar för Regelbok för primärvård i webbformat. Vissa kapitel i regelboken hänvisar till externa länkar och dokument utanför själva regelboken. De är samlade i listan nedan och kompletterar innehållet i Regelbok för primärvård.

 

Relevanta länkar kopplade till Regelboken:

 
     
Detaljerad information om ersättningssystemet>>>  
     
Rikshandbok för barnhälsovården >>>  
     
Folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram>>>  
     
Ramavtal om läkarmedverkan i hemsjukvård ordinärt boende>>>  
     
Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering>>>  
     

Närområdeskarta>>>