Landstinget i Östergötland

Aktuell information

 

 

Hälsolyftet byter namn till hälsosamtal
 

Vård till asylsökande och papperslösa

 

Fördelningsprinciper för SÄBO

 

Uppföljningsrapport  om primärvårdens ersättningssystem

 

 

 

Särskilda utvecklingsmedel

Det finns särskilda utvecklingsmedel avsatta som en rörlig ersättning för vårdcentraler som åtar sig ett utökat ansvar i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Mer information om kriterier för utbetalning av utvecklingsmedel


Övergripande mötesformer i primärvården

Arbetsformerna består av ett primärvårdsforum där alla verksamhetschefer inbjuds, ett primärvårdssamråd där verksamhetsföreträdare deltar samt arbetsgrupper för att hantera särskilda frågor. Här nedan finns aktuella inbjudningar samt minnesanteckningar från tidigare möten:

GIF image, 17 x 17 Primärvårdsforum
GIF image, 17 x 17 Primärvårdssamråd